Việc làm đang tuyển dụng tại SALEMALL

SALEMALL đang tuyển dụng nhân tài với nhiều vị trí hấp dẫn: Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng marketing, Giám đốc kinh doanh, SALE, Lập trình PHP/Java...


Customer service staff (indonesia)

3 | Hà Nội | 8.000.000 - 12.000.000VNĐ

Sale B2B (Fchat.co)

5 | Hà Nội | 15.000.000-25.000.000VNĐ

Trưởng phòng Marketing

1 | Hà Nội | 20.000.000 - 30.000.000

MARKETING LEADER

1 | Hà Nội | 18 - 25 triệu

Lập trình viên PHP (All level)

5 | Hà Nội | 10 - 25 triệu

Nhân viên SEO

1 | Hà Nội | 9 - 12 triệu

Trưởng phòng kinh doanh phần mềm

2 | Hà Nội | 20,000,000 -30,000,000

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng

1 | Hà Nội | 9 -12 triệu

CONTENT MARKETING

2 | Hà Nội | 8- 10 triệu

Node.JS

1 | Hà Nội | 10.000.000 - 20.000.000

Lập trình viên Python

2 | Hà Nội | Thương lượng

Digital Marketing

2 | Hà Nội | 10 -15 triệu

React Native

2 | Hà Nội | Thương lượng

Thực tập PHP

2 | Hà Nội | 3 -5 triệu

Nhân viên Telesale (Fchat.co)

2 | Hà Nội | 8.000.000 - 12.000.000VNĐ

Telesale (Fchat.co)

2 | Hà Nội | 8.000.000 - 12.000.000VNĐ

Thực Tập Sinh Marketing

2 | Hà Nội | 1.000.000 - 3.000.000

Nhân viên kinh doanh phần mềm Fchat.co

4 | Hà Nội | 10.000.000 -18.000.000