Việc làm đang tuyển dụng tại SALEMALL

SALEMALL đang tuyển dụng nhân tài với nhiều vị trí hấp dẫn: Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng marketing, Giám đốc kinh doanh, SALE, Lập trình PHP/Java...


Lập trình viên Website

1 | Hà Nội | 15.000.000-25.000.000VNĐ

Business Analyst

1 | Hà Nội | 10.000.000-20.000.000

Sale Leader ( Lĩnh vực phần mềm)

2 | Hà Nội | 15.000.000-25.000.000VNĐ

Nhân viên kinh doanh phần mềm Salekit

8 | Hà Nội | 8.000.000 -20.000.000