Cơ hội việc làm tại SALEMALL

Hà Nội  / Số lượng: 3

Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000VNĐ

Hạn nộp: 01-01-2024

Hà Nội  / Số lượng: 5

Mức lương: 15.000.000-25.000.000VNĐ

Hạn nộp: 01-01-2024

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000

Hạn nộp: 15-07-2022

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 18 - 25 triệu

Hạn nộp: 30-06-2022

Hà Nội  / Số lượng: 5

Mức lương: 10 - 25 triệu

Hạn nộp: 31-05-2022

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 9 - 12 triệu

Hạn nộp: 31-05-2022

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 20,000,000 -30,000,000

Hạn nộp: 30-04-2022

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 9 -12 triệu

Hạn nộp: 30-04-2022

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 8- 10 triệu

Hạn nộp: 30-04-2022

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 10.000.000 - 20.000.000

Hạn nộp: 31-12-2021